شرایط ثبت نام و آموزش حضوری

آموزش حضوری : هر دوره به مدت 2 ماه ، در هفته یک جلسه ، هر جلسه یک ساعت و سی دقیقه ، که در مجموع 12 ساعت آموزش میباشد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام :
- تکمیل فرم ثبت نام
- یک برگ کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس
- حق عضویت ثبت نام