شرایط ثبت نام و آموزش خصوصی

آموزش خصوصی : این آموزش دو ماهه و نیمه، در هفته یک جلسه، هر جلسه یک ساعت، که در مجموع 10 ساعت آموزش میباشد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام :
- تکمیل فرم ثبت نام
- یک برگ کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس
- حق عضویت ثبت نام