شرایط ثبت نام و آموزش مکاتبه ای

آموزش مکاتبه ای ( فارسی و لاتین ): این آموزش به صورت هفته ای دو درس می باشد، در مجموع 12درس ارسال میگردد. ( لازم به ذکر است درصورتی دروس ارسال میگردد که از طرف هنرجو درس قبلی جهت رفع اشکال عودت گردد)

مدارک مورد نیاز ثبت نام :
- تکمیل فرم ثبت نام
- یک برگ کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس
- حق عضویت ثبت نام